SPW3NrDfB3GLsfSZhtNLV5Xvk5K6kwDh5G
Balance (XSPEC)
134116.74937438